DobráVíla.cz - vaše průvodkyně světem dárků DobráVíla.cz - vaše průvodkyně světem dárků
Menu

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života – Iva Poláčková Šolcová

23.3.2022 Dobrá Víla Dobrá Víla

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života

Emoce, city, pocity a nálady tvoří zásadní složku naší existence. Někdy je vítáme, jindy se s nimi potýkáme. Často jsou pro nás nesrozumitelné. Nejen ty cizí, ale i naše vlastní. Pokud však chcete sobě i jiným lépe porozumět, alespoň po emoční stránce, není nic jednoduššího než vzít do ruky chytrou knihu. Třeba právě Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života od Ivy Poláčkové Šolcové.

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života – Iva Poláčková Šolcová

Afektivní procesy pod vědeckou pod lupou

Po nepříliš dlouhém úvodu nás autorka vrhá do víru psychologických teorií o emocích. Už nyní je zřejmé, že nepůjde o odpočinkovou četbu nebo motivační či seberozvojovou literaturu. Kniha je odborné psychologické dílo. Zejména první část má přísně akademickou povahu a začíná vysvětlením pojmu afekt a afektivní procesy…

Není afekt jako afekt

Autorka se snaží odklonit od zavedeného chápání afektů coby jakýchsi intenzivních emočních výbojů. Uvádí nás spíše do moderního anglosaského pojetí. Seznamuje čtenáře s pojmy jako core affect (jádrový afekt) a s různými stěžejními teoriemi afektů. Afekt hraje roli spíše jakéhosi základního „podloží“ pro emoce a citové prožívání obecně – afektivní procesy jsou pák rámujícím pojmem, který autorka dále používá v celé knize.

Tato kapitolka je trochu obtížněji stravitelná a hodně sémantická. Kapitola o náladách je přístupnější. Následně autorka shrnuje dominantní teorie o emocích. Věnuje se emocím z fyziologického, kognitivního i sociálně kulturního hlediska. Osvětluje pojmy, jako je emoční nákaza. Velmi zajímavá je podkapitolka o funkcích a zákonitostech emocí. Dozvíme se taky, jaká jsou úskalí měření emocí.

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života – Iva Poláčková Šolcová 2

Exkurze do světa výzkumu emocí

Autorka vytvořila jakási skripta shrnující důležité teorie a přístupy. Včetně známých teorií P. Ekmana (u nás např. skrze skvělou knihu Odhalené emoce) a C. Izarda, Richarda Lazaruse, N. Frijdy a dalších. Opírá se nezřídka i o „české klasiky“ v oblasti emocí – jako je M. Nakonečný nebo I. Stuchlíková. Oba zmínění autoři mají na svém kontě i podobné shrnující knihy o emocích. Už jsou staršího data, i když zejména Základy psychologie emocí od Stuchlíkové (2002) patří dle mého dodnes k nejčtivějšímu českému počinu tohoto druhu. Ve vědě je ale nutné jít s dobou. Co bylo včera, to už nemusí platit.

Pokud jde o srozumitelnost a přehlednost, povedlo se autorce dílo spíše částečně než zcela. Ze strohé vědecké mluvy ustupuje v zájmu čitelnosti jen zřídka. Tato část bude zajímavá pro studeny a vážnější zájemce o psychologii, byť především jako tahák plný odkazů na další literaturu. Je ale chvályhodné, že autorka se snaží o objektivitu a nadhled a skutečně pěkně vysvětluje úskalí výzkumů a žádné teorii citelně nenadržuje.

Emoce pod dohledem

V druhé části se autorka zaměřuje na regulaci emocí. To zní poněkud praktičtěji a líbivěji, ale opět nečekejte příručku osobního rozvoje. Autorka opět především popisuje různé přístupy a způsoby regulace. Ta zde není míněna jako nějaké „ovládání“ emocí, ale jako komplexní souhrn nástrojů, které člověk během života získává a používá (vědomě či nevědomě) k práci s afektivními procesy.

Zajímavost této části nelze upřít a významných informací zde není málo. Opět se můžete snadno odrazit k další literatuře. Tato kniha, která je protkaná odkazy, přímo nutí k dalšímu čtení. Koneckonců, seznam literatury na konci knihy má přes 50 stran. Kdo už má náskok (tedy něco načteno), bude více v obraze a leccos si připomene a sesumíruje. Tuto část knihy osobně vnímám jako asi nejpodnětnější.

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života – Iva Poláčková Šolcová 3

Emoce v průběhu života

Poslední část knihy už se zabývá vývojem emocí v průběhu života – a to s důrazem na vývoj regulačních nástrojů. Po určitém úvodu zde najdete kapitolky, které se přímo věnují novorozencům a kojencům, batolatům, předškolákům a tak dále až po seniory. Tato část knihy už je přístupnější a méně náročná, přitom rozhodně nezabředává do popularizujícího tónu.

Zejména rodiče zde pravděpodobně mohou najít spoustu velmi užitečných a praktických poznatků. Možná je čtení přiměje k dalšímu rozvoji v této oblasti, či dokonce k určitým změnám v přístupu k výchově.

Celkové hodnocení knihy

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života od Ivy Poláčkové Šolcové představují hodnotný přírůstek do české psychologické literatury a kniha má možná i potenciál stát se jednoho dne tuzemskou „klasikou“ jako některá výše zmíněná díla.

Autorka odborný jazyk tu a tam vyváží vtipnou nebo ryze praktickou pasáží. Nejde o odpočinkové čtení do vlaku, ale Emoce mají potenciál dát čtenáři základní kompendium vědomostí a poznání o tom, co se v nás odehrává, jak to funguje a proč se to děje.

Nakladatelství: Grada
Autor: Iva Poláčková Šolcová
Rok vydání: 2018
Počet stran: 240

Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života – Iva Poláčková Šolcová

Sdílejte článek

Ohodnoťte recenzi

Celkové hodnocení: 4.8 (11 hlasů)

Autor recenze

Dobrá Víla
Dobrá Víla

Ať již nakupujete dárek pro přítelkyni, manžela, prarodiče nebo novorozence, Dobrá Víla přináší tipy a inspiraci na nejlepší dárky k narozeninám, Vánocům, Valentýnu či Dni Matek.

Podobné články